Agenteregistrasievorm


Naam:
Van:
Fisiese straat adres vir courier:
Voorstad:
Stad:
Telefoon nommers
(h)
(w)
(s)
Epos-adres:
Epos-adres:
ID nommer:
Beroep:
Areas:
Hoekom wil jy graag as agent aansluit?
Waar het jy van ons gehoor?

Aansluitingsfooi:

Jou aansluitingsfooi bestaan uit 'n kombinasie van die onderstaande opsies:   NB: Die "Starter Pack" fooi van R350 is verpligtend vir alle nuwe agente.

"Starter Pack"
VERPLIGTEND
Verpligtend vir nuwe agente. Sluit handleiding, PDF katalogus, gratis CD en gratis kinderboek in.
R350.00
(SLUIT KOERIERFOOI IN)
Uitstallingspakket
Sluit 44 topverkoper-produkte in wat gewoonlik goed vaar by uitstallings, en sodat jy genoeg voorraad in die hand het!
R3 500.00
"Mobile Franchise"
Bedryf jou agentskap as 'n besigheid met R16 000 se produkte en bemarkingsmateriaal. Ontvang ekstra ondersteuning, verwysings en groter afslag!
R9 500.00
Doen asb. 'n EFT (elektroniese bank oordrag) na die volgende rekening en stuur bewys van betaling na agente@annaemm.co.za | (faks) 086 726 5384:
Bankbesonderhede:
Anna Emm, FNB Tjekrekening, Rek nr 6226 4659 768, Tak N1 City, Takkode: 200410
TOTAAL :
R350.00