Agenteregistrasievorm


Naam:
Van:
Fisiese straat adres vir courier:
Voorstad:
Stad:
Telefoon nommers
(h)
(w)
(s)
Epos-adres:
Epos-adres:
ID nommer:
Beroep:
Areas:
Hoekom wil jy graag as agent aansluit?
Waar het jy van ons gehoor?

Aansluitingsfooi:

Jou aansluitingsfooi bestaan uit 'n kombinasie van die onderstaande opsies:   NB: Die "Starter Pack" fooi van R350 is verpligtend vir alle nuwe agente.

"Starter Pack"
VERPLIGTEND
Verpligtend vir nuwe agente. Sluit handleiding, katalogusse, sample CD's en een gratis produk in.
R350.00
(SLUIT KOERIERFOOI IN)
"Sample" pakket
Sluit “iets van alles” in sodat jy voorbeelde van die verskeie produkte en reekse het om jou kliënte te wys.
R1 200.00
Mini-uitstallingspakket
Sluit 22 topverkoper-produkte in wat gewoonlik goed vaar by uitstallings – vir agente wat nie te veel geld wil spandeer nie.
R1 600.00
Uitstallingspakket
Sluit 50 topverkoper-produkte in wat gewoonlik goed vaar by uitstallings – vir agente wat genoeg voorraad in die hand wil hê.
R3 200.00
"Mobile Franchise"
Sluit amper R9 500 se produkte en R500 se bemarkingsmateriaal in 'n duursame plastiek-krat in. Vir agente wat hul agentskap graag as 'n ernstige besigheid wil bedryf en ekstra ondersteuning en afslag wil ontvang.
R6 000.00
Doen asb. 'n EFT (elektroniese bank oordrag) na die volgende rekening en stuur bewys van betaling na agente@annaemm.co.za | (faks) 086 726 5384:
Bankbesonderhede:
Anna Emm, FNB Tjekrekening, Rek nr 6226 4659 768, Tak N1 City, Takkode: 200410
TOTAAL :
R350.00