LAAI GRATIS INKLEUR-KALENDER AF

KLIEK OP DIE SKAKEL OM AF TE LAAI


Kalender 2019 (10mb)

LAAI GRATIS AKTIWITEITE AF

KLIEK OP DIE SKAKEL OM AF TE LAAI


Bybelbuddies 1 ZIP file
Bybelbuddies 2 ZIP file

LAAI GRATIS STORIES AF

Volgens maatskaplike werkers het die meeste kinders nog nie die woordeskat om hulle vrese en onsekerhede uit te druk nie. Stories word as 'n wonderlike hulpmiddel aangewend om kinders te lei om oor hulle emosies te praat. Kinders identifiseer met karakters in die stories en kan dan ook begin om die dinge wat hulle voel en ervaar in woorde om te sit deur oor die storie te gesels.

Ons VITA STORIES-reeks is in 2011 deur Anna self geskryf om kwessies in moderne kinders se lewens aan te spreek waaroor hulle dalk vrae en vrese mag hê. Elke storie kom ook saam met 'n inkleurprentjie en 'n lysie vrae oor die storie – spesiaal geformuleer om die ouer te lei om met sy kind oor sekere kwessies te kan gesels.

In 2017 het Anna Emm besluit om die volledige Vita Stories-reeks gratis beskikbaar te maak. Jy kan dit nou hier aflaai. Elke link bevat die audio stories in Afrikaans sowel as Engels asook die inkleurprente en agtergrond inligting oor die stories.

KLIEK OP DIE SKAKEL OM AF TE LAAI
.
..
VS_01_Egskeiding_Divorce.zip
VS_02_Vrees vir die donker_Fear of the dark.zip
VS_03_Mislukking_Failure.zip
VS_04_Skeidingsangs_Separation anxiety.zip
VS_05_Nuwe baba_New baby.zip
VS_06_Boelies_Bullies.zip
VS_07_Dood in die familie_Death in the family.zip
VS_08_Aggressiewe gedrag_Aggression.zip
VS_09_Spanning in die huis_Tension at home.zip
VS_10_Siekte in die gesin_Sickness in the family.zip
VS_11_Groepsdruk_Peer pressure.zip
VS_12_Die eenkantkind_The loner child.zip
VS_13_Mislukking_Failure.zip
VS_14_Egskeiding_Divorce.zip
VS_15_Bang vir skool_Fear of school.zip
VS_16_Depressie_Depression.zip
VS_17_Swak selfbeeld_Low selfesteem.zip
VS_18_Spanning_Stress.zip
VS_19_Die eenkantkind_The loner child.zip
VS_20_Tergery_Teasing.zip
VS_21_Hartseer_Sadness.zip
VS_22_Dwelms_Drugs.zip
VS_23_Mishandeling_Abuse.zip
VS_24_Bang_Fear.zip